Rozmiar tekstu: A A A

Organizujemy ceremonie pogrzebowe
na cmentarzach komunalnych i parafialnych
Miasta Poznania i okolic.

Zmarł Twój najbliższy, znajomy ...
Nie wiesz co zrobić? Jesteśmy po to, by Ci pomóc.


Jesteś tutaj: Strona główna / Usługi / Pogrzeb

Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby, kiedy zgon nastąpił w domu

Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby, kiedy zgon nastąpił w miejscu publicznym

Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby, kiedy zgon nastąpił w szpitalu

Ceremonia pogrzebowa z Universum

Wymagane dokumenty do zlecenia ceremonii pogrzebowej Universum

Rezerwacja terminu pogrzebu

Wypłata zasiłku ZUS w Universum

Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby, kiedy zgon nastąpił w domudodano dn. 2011-06-15

W sytuacji, gdy osoba bliska umiera w domu, należy:

  

 1. wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu.
 2. zadzwonić do Ośrodka Usług Pogrzebowych  Universum, aby zgłosić przewóz - Universum pracuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,  zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem: (+48) 61 853 19 43
 3. przybyć do biura obsługi Universum (ul. Woźna 15a całodobowo, ul. Grunwaldzka 305 w godzinach 7:00-15:00, ul. Gnieźnieńska 36 w godzinach 7:00-14:00) - jeżeli ciało ma być odebrane w trumnie - w celu wyboru trumny i dokonania dalszych formalności pogrzebowych, możliwe jest przewiezienie ciała zmarłego do przechowalni przedpogrzebowej bez trumny, na noszach;
 4. niezwłocznie udać się (posiadając kartę zgonu wystawioną przez lekarza) do Urzędu Stanu Cywilnego - Oddział Zgonów, który mieści się przy ul. Woźnej 15a (I piętro) - godziny pracy Urzędu: pn-pt 7.30 -15.30, sobota:8.00-12.00.
  W przypadku, gdy zgon nastąpił poza godzinami pracy Urzędu Stanu Cywilnego, można zlecić usługę przewozu zmarłego i następnie przystąpić do załatwiania pozostałych formalności.
do góryautor: Universum,modyfikacja: 2012-12-10 10:41:26,
Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby, kiedy zgon nastąpił w miejscu publicznymdodano dn. 2011-06-15

 W sytuacji, gdy osoba bliska umiera poza domem, należy:

 
 1. zadzwonić do Ośrodka Usług Pogrzebowych Universum, aby zgłosić przewóz - Universum pracuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,  zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem: (+48) 61 853 19 43
 2. udać się po kartę zgonu do Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10. W przypadku, kiedy prokurator nie odstąpi od dalszych czynności mających na celu wyjaśnienie okoliczności zgonu, należy udać się do Zakładu Medycyny Sądowej przy ul. Święcickiego 6 w Poznaniu, gdzie zostanie wystawiona karta zgonu. Następnie uzyskać zgodę na wydanie ciała, podpisaną przez prokuratora rejonowego wg miejsca zdarzenia. Zgoda ta jest konieczna do wydania ciała z Zakładu Medycyny Sądowej.
 3. niezwłocznie udać się (posiadając kartę zgonu wystawioną przez lekarza) do Urzędu Stanu Cywilnego - Oddział Zgonów, który mieści się przy ul. Woźnej 15a (I piętro) - godziny pracy Urzędu: pn-pt 7.30 -15.30, sobota:8.00-12.00. W przypadku, kiedy zgon nastąpił poza terenem Poznania, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu.
  W przypadku, gdy zgon nastąpił poza godzinami pracy Urzędu Stanu Cywilnego, można zlecić usługę przewozu zmarłego i następnie przystąpić do załatwiania pozostałych formalności.
 4. z kartą zgonu przybyć do Ośrodka Usług Pogrzebowych Universum (ul. Woźna 15a całodobowo, ul. Grunwaldzka 305 w godzinach 7:00-15:00, ul. Gnieźnieńska 36 w godzinach 7:00-14:00) w celu wyboru trumny i dokonania dalszych formalności pogrzebowych.

 

do góryautor: Universum,modyfikacja: 2012-12-10 10:41:49,
Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby, kiedy zgon nastąpił w szpitaludodano dn. 2011-06-15

 W sytuacji, gdy osoba bliska umiera w szpitalu, należy:

 
 1. odebrać ze szpitala kartę zgonu.
 2. zadzwonić do Ośrodka Usług Pogrzebowych Universum, aby zgłosić przewóz - Universum pracuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem: (+48) 61 853 19 43;
 3. przybyć do biura obsługi Universum (ul. Woźna 15a całodobowo, ul. Grunwaldzka 305 w godzinach 7:00-15:00, ul. Gnieźnieńska 36 w godzinach 7:00-14:00) - jeżeli ciało ma być odebrane w trumnie - w celu wyboru trumny i dokonania dalszych formalności pogrzebowych, możliwe jest przewiezienie ciała zmarłego do przechowalni przedpogrzebowej bez trumny, na noszach;
 4. niezwłocznie udać się (posiadając kartę zgonu wystawioną przez lekarza) do Urzędu Stanu Cywilnego - Oddział Zgonów, który mieści się przy ul. Woźnej 15a (I piętro) - godziny pracy Urzędu: pn-pt 7.30 -15.30, sobota:8.00-12.00.
  W przypadku, gdy zgon nastąpił poza godzinami pracy Urzędu Stanu Cywilnego, można zlecić usługę przewozu zmarłego i następnie przystąpić do załatwiania pozostałych formalności.
do góryautor: Universum,modyfikacja: 2012-12-10 10:42:00,
Ceremonia pogrzebowa z Universumdodano dn. 2011-06-15

Universum Spółdzielnia Pracy istnieje na rynku usług pogrzebowych w Wielkopolsce od 1975 roku.

Do kwestii, związanej z pogrzebem, podchodzimy z pozycji wieloletniego doświadczenia i z dużym zrozumieniem. Ceremonia pogrzebowa, którą organizujemy, jest usługą w pełni dostosowaną do oczekiwań rodziny. Wspieramy i pomagamy podjąć decyzje, które w tych wyjątkowo trudnych chwilach muszą zostać podjęte. Nasze działania pozwalają, by rodzina mogła skupić się na zmarłej osobie i godnie z nią pożegnać. Podczas jednej wizyty w biurze Universum załatwimy wszystkie formalności (akt zgonu, wypłata zasiłku pogrzebowego, pomoc finansowa, ustalenie przebiegu ceremonii oraz akcesoriów).

 
Ceremonię ostatniego pożegnania organizujemy przede wszystkim na cmentarzach komunalnych Poznania. Jednak, na życzenie klienta, możemy przygotować ceremonię na cmentarzu parafialnym. Organizujemy pogrzeby tradycyjne i świeckie. Oferujemy ciche autokarawany elektryczne oraz bardzo eleganckie autokarawany spalinowe.
 
Standardowo w ramach ceremonii pogrzebowej organizowanej przez Universum na cmentarzach komunalnych oferujemy:
 • wykopanie mogiły
 • wystawienie trumny ze Zmarłym w sali pożegnań
 • wystawienie trumny w sali eksportacyjnej
 • organizację muzyki w sali pożegnań, sali eksportacyjnej oraz w kondukcie pogrzebowym
 • osobę niosącą krzyż
 • transport zmarłego do mogiły (kondukt)
 • rozłożenie sztucznej trawy oraz nagłośnienia wokół grobu
 • rozłożenie baldachimu nad grobem
 • ustawienie zniczy na stojakach wokół mogiły
 • oprawa muzyczna
 • opuszczenie trumny do mogiły (z pomocą nowoczesnych wind)
 • prowizoryczne uformowanie mogiły
 • ułożenie wieńców
 • księgę kondolencyjną

W ramach kompleksowej obsługi ceremonii pogrzebowej oferujemy również  asystę liturgiczno-pogrzebową osobie duchownej oraz mistrza ceremonii, jeżeli wymaga tego charakter pogrzebu.
 
W zakresie ceremonii pogrzebowej organizowanej na cmentarzach parafialnych oferujemy:
 • wystawienie urny z prochami/trumny ze Zmarłym w sali eksportacyjnej
 • transport Zmarłego do mogiły
 • rozłożenie sztucznej trawy wokół grobu
 • ustawienie baldachimu nad grobem (jeżeli jest to możliwe)
 • ustawienie zniczy na stojakach wokół grobu
 • opuszczenie trumny do mogiły
 • ułożenie wieńców i kwiatów

 

 

do góryautor: Universum,modyfikacja: 2014-11-25 07:56:28,
Wymagane dokumenty do zlecenia ceremonii pogrzebowej Universumdodano dn. 2011-07-13

Zlecenie na zorganizowanie przez Universum ceremonii pogrzebowej możecie Państwo złożyć osobiście w dowolnym oddziale Ośrodka Usług Pogrzebowych. Składając zlecenie należy dostarczyć:

 • Kartę zgonu (dokument ten wystawia lekarz. Szczegóły na temat karty zgonu dostępne są tutaj)
 • Akt zgonu (dokument wystawia Urząd Stanu Cywilnego. Szczegóły na temat aktu zgonu dostępne są tutaj)
 • Dowód osobisty osoby składającej zlecenie


W sytuacji, kiedy nie posiadacie Państwo aktu zgonu, oferujemy pomoc w zakresie jego wystawienia. Składamy w Państwa imieniu wymagane dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego, a następnie informujemy Państwa telefonicznie, kiedy akt jest gotowy do odbioru w naszym biurze przy ulicy Woźnej 15a.


do góryautor: Leszek Grabarski,modyfikacja: 2011-07-13 22:48:11,
Rezerwacja terminu pogrzebudodano dn. 2011-07-13

Terminarz pochowań na cmentarzach komunalnych w Poznaniu dostępny jest bezpośrednio w Ośrodku Usług Pogrzebowych. Celem dokonania rezerwacji należy podać następujące dane:

 • Imię i nazwisko osoby zmarłej
 • Data zgonu osoby zmarłej
 • Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji
 • Telefon kontaktowy do osoby dokonującej rezerwacji

 

Rezerwację należy potwierdzić w ciągu 6 godzin od momentu jej dokonania. Celem potwierdzenia rezerwacji należy dostarczyć kartę zgonu osoby zmarłej do Ośrodka Usług Pogrzebowych oraz złożyć zamówienie. Rezerwacje, które nie zostaną potwierdzone w wymaganym czasie są anulowane.


do góryautor: Leszek Grabarski,modyfikacja: 2014-01-21 08:57:01,
Wypłata zasiłku ZUS w Universumdodano dn. 2011-06-15

Jeżeli osoba zmarła posiadała rentę lub emeryturę i była spokrewniona w pierwszej linii (rodzeństwo, współmałżonek, dzieci) z osobą zlecającą pogrzeb, potrzebne są następujące dokumenty:

 • legitymacja ZUS osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby załatwiającej formalności pogrzebowe
 • akt zgonu osoby zmarłej

Na podstawie ww. dokumentów Universum Spółdzielnia Pracy wypłaca należny zasiłek pogrzebowy z jednoczesnym potrąceniem należności za usługę pogrzebu. Pozostała kwota wypłacana jest osobie zlecającej usługę.
 
Jeżeli osoba zmarła nie posiadała renty/emerytury, a była osobą zatrudnioną z tytułu umowy o pracę, należy za formalności pogrzebowe zapłacić gotówką, a następnie, z opłaconą fakturą, aktem zgonu i zaświadczeniem z zakładu pracy osoby zmarłej udać się do oddziału ZUS płatnika faktury.
 
Jeżeli osoba zmarła posiadała rentę/emeryturę, ale nie była spokrewniona w pierwszej linii z osobą załatwiającą, należy za formalności pogrzebowe zapłacić gotówką, a następnie, z opłaconą fakturą, legitymacją ZUS osoby zmarłej i aktem zgonu udać się do oddziału ZUS. Kwota faktury zostanie zwrócona do wysokości zasiłku pogrzebowego.
           
W przypadku, gdy zmarły miał wypłacaną emeryturę/rentę przez KRUS i Wojskowe Biuro Emerytalne, jak również w przypadku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS, opłaty związane z organizacją pogrzebu regulowane są przez osobę zlecającą usługę. W dalszej kolejności osobie, która uiściła opłatę za organizację pogrzebu, przysługuje zwrot poniesionych kosztów od KRUS lub Wojskowego Biura Emerytalnego.
do góryautor: Universum,modyfikacja: 2012-01-12 11:03:41,

Tagi

ceremonia pogrzebowa universum cmentarze poznań przewóz zmarłych zwłok transport kremacja pogrzeb nekrologi trumny poznańskie pogrzeby zmarli


 • Adresy placówek Universum
 • Ul. Woźna 15a, 61-777 Poznań, Tel. (+48) 61 853-19-43, fax (+48) 61 852-93-20
 • Ul. Grunwaldzka 305, 60-179 Poznań, Tel. (+48) 61 867-65-71, fax (+48) 61 867-60-01
 • Ul. Gnieźnieńska 36, 61-021 Poznań, Tel. (+48) 61 872-40-14, fax (+48) 61 872-40-14
 • Nr konta bankowego: 51 1090 1359 0000 0000 3501 8293      SWIFT: WBKPPLPPXXX