Cmentarz Komunalny nr 1 Miłostowo

Historia

autor:

Dane statystyczne:

Liczba pochowanych zmarłych: 81 000

Ilość mogił: 41 300

Powierzchnia: 98,69ha

 

 

Cmentarz komunalny Miłostowo został założony w latach 1940 – 1943,  w czasie okupacji niemieckiej jako Cmentarz Centralny (Zentralfriedhof), zlokalizowany na wschodnich krańcach miasta, w widłach torów kolejowych wiodących do Warszawy i Torunia. W roku 1942 do najcięższych robót skierowano Żydówki. Początkowo z obozu przy ul. Gnieźnieńskiej 47 nazwanego „Lager Elektromühle”, później także z innych miast byłego Warthegau. Przez pewien czas zatrudniono do prac również Żydów – więźniów z obozu Posen-Ost (Poznań Wschód). Praca była bardzo ciężka, szczególnie przy niewystarczających racjach żywieniowych, przerażających warunkach higienicznych i ustawicznym katowaniu. Wszystkie te okoliczności podnosiły śmiertelność. W roku 1943 Żydówki wyłączono z prac cmentarnych w związku z planowanym Endlösung – rozwiązaniem ostatecznym.

Pierwsze pogrzeby odbywały się w roku 1943. Po roku 1945 utworzono kwaterę żołnierzy polskich. Warto nadmienić, że w ok. 260 indywidualnych mogiłach pochowano żołnierzy zmarłych w poznańskich szpitalach, w wyniku odniesionych ran.

pole urnowe miłostowoW latach 1960-64 urządzono kwaterę żołnierzy radzieckich. W zbiorowych mogiłach złożono prochy 4282 żołnierzy, przeniesionych z miejsc wcześniejszego pochówku na terenie ówczesnego powiatu poznańskiego. Miejsce wyróżnia obelisk.


Po zakończeniu działań wojennych, w zbiorowych mogiłach złożono również poległych żołnierzy Wehrmachtu. W 1994 r. oficjalnie otwarto kwaterę żołnierzy niemieckich. Miejsce zdobi duży, kamienny krzyż. Poniżej, na ośmiu brązowych tablicach wyryto nazwiska 1544 żołnierzy poległych i zmarłych w 1945 r. w Poznaniu i okolicach.
 
W północnej części cmentarza znajduje się pomnik mieszkańców Poznania poległych  i pomordowanych w latach II wojny światowej. Po jej zakończeniu, na cmentarzu złożono szczątki ekshumowane z likwidowanych cmentarzy parafialnych, położonych w centrum miasta. Z cmentarza przy ul. Towarowej przeniesiono tu m.in. prochy 59 mieszkańców miasta zabitych w czasie nalotów niemieckiego lotnictwa, we wrześniu 1939 r. W 1969 r. na ich grobie ustawiono pomnik. W 1958 r. utworzono kwaterę żydowską. W pięciu zbiorowych mogiłach złożono prochy 1008 Żydów zmarłych i zabitych w czasie okupacji hitlerowskiej. W 1993 r. nadano tej kwaterze charakter kirkutu, tj. cmentarza żydowskiego,  z ustawionymi wokół grobów oryginalnymi macewami, pochodzącymi ze zlikwidowanego cmentarza żydowskiego przy ul. Głogowskiej. 

W 1993 roku uruchomiono pierwszy w Polsce zakład kremacji zwłok, obok urządzono pole urnowe. W 1997 roku na terenie cmentarza stanął okazały pomnik Lotników.

Kontakt

autor:

 Cmentarz Miłostowo realizacja zleceń: pogrzeby, montaże nagrobków, demontaże nagrobków, nagrobki, pielęgnacja grobów
Adres
Godziny otwarcia
/dni robocze/
Kontakt telefoniczny

 ul. Kępa 1, 61-021 Poznań

 7:00-15:00  tel. (+48) 61 878 02 20, fax (+48) 61 872 40 25

Mapa cmentarza

autor: Universum

Mapa dojazdu

autor:

Od strony ulicy Warszawskiej istnieje jedynie przejście piesze. Wjazd samochodem na teren cmentarza Miłostowo możliwy jest wyłącznie od strony ulicy Gnieźnieńskiej.